Esegui ricerca
REMOURBAN webinar - Smart applications for smarter cities: How the ICT platform "City on Cloud" is making the Turkish city of Tepebasi greener?
CercaEsegui ricerca
Esegui ricerca

Bu proje, Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı kapsamında 646511 sayılı hibe anlaşması gereğince fon almaya hak kazanmıştır