Esegui ricerca
HORİZON 2020 REMOURBAN PROJESİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN KONFERANSLAR DEVAM EDİYOR
CercaEsegui ricerca
Esegui ricerca

Bu proje, Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı kapsamında 646511 sayılı hibe anlaşması gereğince fon almaya hak kazanmıştır